Årshjul

Årshjul - Frister og viktige datoer som gjelder for klubbene 2012-13:
Måned Dato Hva Hvem
Januar 15 Påmelding kvinner 4. divisjon og 7er lag menn og kvinner Påmelding alle aldersbestemte lag 11 til 19 år jenter og gutter, inklusiv old boys/veteranklassene Styret
Januar
Spillerregistrering. Alle spillere i alderen 13 - 19 år har en gratis forsikring gjennom NFF. For at forsikringen skal gjelde må spillerne registreres i FIKS. Styret
Januar 31 Siste frist for Idrettsregistreringen. En årlig registrering som alle idrettslag og undergrupper må gjøre. Her skal antall medlemmer fordelt på alderskategorier og leder meldes inn. Idrettslag som unnlater å gjøre denne jobben blir strøket, og vil heller ikke få tildelt lokale aktivitetsmidler. Styrets leder
Februar 1 Søknadsfrist turneringer som skal avvikles sommer og høst Styret
Februar 15 Påmelding lag i aldersgruppen 7-10 år jenter og gutter Styret
mars
4
Årsmøtet Alle medlemmer
mars
Oppdatering spillerlister Lagledere + kasserer
mars
Lagledermøter, foreldremøter Styret + lagledere
mars
Utstyrsbestilling Styret + lagledere
mars
Innspill til treningstider ute Styret + lagledere
mars
Fakturere treningsavgift Kasserer
mars 15 søknadsfrist for kommunale kulturmidler Styrets leder
april
Serien starter
april
Sende ut rekrutteringsbrev
Juli
Seriepause
Juli
Cup
august
Fakturere treningsavgift nye spillere Kasserer
august
Oppdatering spillerlister Lagledere + kasserer
august
Utstyrsbestilling Styret + lagledere
august
Lam-midler Styret
september
Innspill til treningstider inne Styret + lagledere
september 21 og 22 Avslutningsarrangement for alle lag 7-10 år som har deltatt i sesongens seriespill i angitte aldersklasser jenter og gutter – Ingen påmelding ØFK
september
Nominering av spillere født 1998 og 1999 til sonesamlinger.
Oktober
Sesongavslutninger pr lag/samlet Lagledere/trenere + Styret
Oktober 1 Søknadsfrist for LAM-midler Styrets leder
Desember
Årsmeldinger Lagledere/trenere + Styret
Desember 1 Påmelding av lag 5. divisjon menn, 3. divisjon kvinner og høyere samt interkretslag Styret
Desember 15 Påmelding øvrige seniorlag i det ordinære seriesystem 11-er lag menn (6. – 7.divisjon) Styret