Visjoner og ambisjoner

Våre ambisjoner er å bygge en slagkraftig barne- og ungdomsavdeling.
  • Vi vil være et alternativ for de eldste barnehagebarna.
  • Være et alternativ for de som har begynt på skole og som ønsker å spille fotball, uansett ferdighetsnivå.
  • Skape et trygt miljø hvor barna kan få fysisk fostring og mestring sammen med andre.
  • Være en sentral spiller i nærmiljøet for å bidra med å skape trygge og gode oppvekstvilkår
 Trygghet + mestring = trivsel
  • Gjøre hverandre gode
  • Å ha respekt og forståelse for det enkelte individs behov for å bli akseptert og å få anerkjennelse
Korsgård IF ønsker å tilby sine aktiviteter til en så minimal kostnad som mulig for sine medlemmer.

Det er derfor viktig for klubben å holde kontroll med kostnader, samt stadig å jobbe for å generere inntekter uavhengig av tilskudd fra foreldrene.

Derfor starter vår kontingent på 600 kr per år for barn, noe som er unikt for en fotballklubb i kommunen.

Vi samarbeider med bidragsytere som står for det samme som vår klubb og som ønsker å være med å fremme positive oppvekstvilkår/trygghet for barn og unge i Askim Kommune.

Vi er stolte av å ha følgende lokalsponsorer med på laget:… men vi trenger flere som vil være med å bygge barneidrett i Askim.