Lagleders oppgaver

Vi synes det er flott at du vil være lagleder i Korsgård IF. Laglederen er bindeleddet mellom styret i fotballgruppen og laget og har en viktig funksjon i KIF fotball. Det avholdes to lagleder-/trener møter i året der du treffer de andre laglederne. Husk at som lagleder representerer du KIF. Det er viktig å snakke positivt om klubben og oppføre seg hyggelig mot spillere, dommere, foreldre og andre lag sine spillere og støtteapparat. Hvis det er noe du er misfornøyd med eller lurer på, ta kontakt med sportslig leder.
Laglederens/oppmannens oppgaver
 • Ha en oppdatert navnliste med adresse, fødselsdato og telefonnummer til spillerne
 • Sørge for at skjemaer for skader og pårørende er med ved trening/kamp/cup
 • Gi beskjed til sportslig leder når spillere slutter eller begynner på laget slik at de blir registrert
 • Gjennomføre ett sosialt arrangement i halvåret 
 • Alle lag t.o.m. 12 år får gave ved sesongslutt, lagleder oppgir antall premier til kasserer som bestiller. Lagleder deler ut premiene til spillerne på avslutningskvelden for laget. 
 • Holde foreldremøter, minimum 1 gang før sesongstart
 • Delta på lagledermøte som holdes av sportslig leder
 • Melde på laget i serie og cuper (i samarbeid med kasserer) 
 • Holde orden på utstyret til laget (kjegler, baller, vester, plaster, isposer osv). Nytt utstyr bestilles av sportslig leder. 
 • Organisere transport til kamper 
 • Skaffe og betale dommer til hjemmekamper (penger fås igjen mot kvittering) 
 • Gjøre seg kjent med og følge foreldrevettreglene til NFF
 • Ta i mot dommere og motstanderlag, vise dem garderobe 
 • Sette ut og ta inn målene på banen og sjekke oppmerkingen på banen (5- og 7 baner) 
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk for utlån, hvis draktene er for like)
 • Sørge for at alle spillere får utlevert shorts/sokker og spillerdrakt ved sesongstart
 • Sørge for at shorts/sokker og spillerdrakt blir levert inn ved sesongslutt
 • Besørge at laget får innbetalt dugnadspenger. Ant kr/lag settes av årsmøtet
 • Hvis det er spillere fra andre klubber som deltar på treningene, så skal sportslig leder varsles. Sportslig leder informerer videre den aktuelle klubben
For de som som spiller 11'er fotball (13+)
Ta gjerne kontakt med dommer og motstanderlag før hjemmekamp.
De siste oppdateringer om tid,sted, dommere som er gjeldende i forhold til kampavvikling ligger på http://www.n3sport.no. Disse sidene må sjekkes jevnlig. Dommerkort fås av sportslig leder.