fredag 13. februar 2015

Nye styremedlemmmer


Vi vil takke for innsatsen fra styremedlemmer som har gått ut av styret og ønsker nye velkommen!
Styret 2015:

Leder, ny: Line Konnerup

Nestleder/sportslig leder, gjenvalg: Steinar Støbakk

Kasserer, gjenvalg: Erling A. Moen

Sekretær, ny: Frank Finstad

Styremedlem, ny: Tor Anders Brenno

Varamedlem 1, ny: Kim B. Torgersen

Styret gis fullmakt til å innhente et varamedlem til.